Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A DR. LENKEI EGÉSZSÉGKULTÚRA CÉGCSOPORT HONLAPJAIVAL ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL, TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN

Hatály: 2019. 12. 11.

1. Bevezetés, közös adatkezelés

1.1. A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport által végzett közös adatkezelés

A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoportba tartozó vállalkozások, személyek az általuk üzemeltetett honlapokkal, webáruházakkal, az általuk értékesített termékekkel és nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységüket összehangolják, cégcsoporton belül egységesen végzik.

Ennek keretében közösen határozzák meg a cégcsoportot érintő marketing tevékenységgel, marketing kampányok szervezésével, bonyolításával, direkt marketing üzenetek és anyagok küldésével, online marketinggel, ügyfélszolgálati tevékenységgel, kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelési célokat, eszközöket, amelyre tekintettel az ezen tevékenységekkel kapcsolatban kezelt személyes adatok tekintetében a közöttük 2018. november 29. napján létrejött közös adatkezelői szerződés alapján közös adatkezelőként járnak el (a továbbiakban a közös adatkezelők együttesen: Szolgáltató).

A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport közös adatkezelőként eljáró tagvállalatai és azok elérhetőségei az alábbiak:

Vitamin Zászlóshajó Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-900822
Székhely: 1085 Budapest, József Körút 8. 3. em. 5.
Adószám: 14368666-2-42
Képviseli: Dr. Lenkei Gábor Béla ügyvezető

Egészséget Mindenkinek Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-913340
Székhely: 1085 Budapest, József körút 8. 3. em. 3.
Adószám: 14645848-2-42
Képviseli: Dr. Lenkei Gábor Béla ügyvezető

Vitaminvest Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-923506
Székhely: 1085 Budapest, József Körút 8. 3. em. 2.
Adószám: 14863226-2-42
Képviseli: Dr. Lenkei Gábor Béla ügyvezető

Vitaminfutár Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-900817
Székhely: 1085 Budapest, József Körút 8. 3. em. 3.
Adószám: 14368587-2-42
Képviseli: Dr. Lenkei Gábor Béla ügyvezető

Dr. Lenkei Admin Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-340457
Székhely: 1085 Budapest, József Körút 8. 3. em. 2.
Adószám: 26709077-2-42
Képviseli: Dr. Lenkei Gábor Béla ügyvezető

Dr. Lenkei s.r.o.
székhely: 929 01, Vel’ké Dvorniky, Novy rad 145., Slovakia;
EU adószám: SK2022612900
Cégjegyzékszám: 44160245
Képviseli: Dr. Lenkei Gábor Béla ügyvezető

MVP s.r.o.
székhely: SK-93101 Samorín, Krivá 10. A. ép.Slovakia;
EU adószám: SK2022615342
Cégjegyzékszám: 44160143
Képviseli: Dr. Lenkei Gábor Béla ügyvezető

Dr. Lenkei Gábor Béla
Lakcíme: 1085 Budapest, József Körút 8. 3. em.

A Dr. Lenkei Egészségkultúra tagjai által kötött, fent hivatkozott közös adatkezelési szerződés lényeges rendelkezései az alábbiak:

 • A Vitamin Zászlóshajó Kft. üzemelteti a www.drlenkei.hu és a www.drlenkei.com internetes címek alatt elérhető Dr. Lenkei webáruházat, és a Vitamin Zászlóshajó Kft. végzi a webáruházakban történő vásárlásokkal, valamint a webáruházak internetes honlapjának meglátogatásával kapcsolatos adatkezelést, és e tekintetben ő tájékoztatja az érintetteket az ott folytatott adatkezelésekről is. A Vitamin Zászlóshajó Kft. szerződik a webáruházakban megrendelt termékek házhozszállítását végző vállalkozásokkal is.
 • Dr. Lenkei Gábor Béla üzemelteti a www.drlenkei.org alatt elérhető honlapot, és e tekintetben ő tájékoztatja az érintetteket az ott folytatott adatkezelésekről is.
 • A Vitamin Zászlóshajó Kft. üzemelteti a www.uzleteink.hu, a www.drlenkeiajandek.hu és a www.drlenkeivitamin.hu honlapokat, ő végzi az ezen honlapokon történő adatkezelést, és e tekintetben ő tájékoztatja az érintetteket az ott folytatott adatkezelésekről is.
 • A Vitamin Zászlóshajó Kft. végzi valamennyi honlappal, webáruházzal és saját tulajdonú Dr. Lenkei szaküzlettel kapcsolatban az ügyfélszolgálati tevékenységet mind személyesen, mind e-mailben, mind pedig telefonon, és ő végzi az ügyfélszolgálati tevékenység során történő adatkezelést és e tekintetben ő tájékoztatja az érintetteket az ott folytatott adatkezelésekről is. Ügyfélszolgálati tevékenysége keretében a Vitamin Zászlóshajó Kft. kezeli a Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport bármely tagjához beérkező érintetti joggyakorlásokat, kérelmeket, a megkereséseket a Vitamin Zászlóshajó Kft. válaszolja meg.
 • Az Egészséget Mindenkinek Nonprofit Kft. üzemelteti a Dr. Lenkei Egészségkultúra saját tulajdonú szaküzleteit, ő végzi a szaküzletekben történő vásárlással kapcsolatos adatkezeléseket és ő tájékoztatja az érintetteket az ott folytatott adatkezelésről is.
 • A Vitaminfutár Kft. végzi a Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport valamennyi tagja részére a marketing tevékenységet, amelynek keretében a Vitaminfutár Kft. küldi ki a cégcsoport valamennyi elektronikus direkt marketing üzenetét, ő végzi a cégcsoport részére az online marketinggel kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében szerződést köt online marketing szolgáltatókkal, hírlevél küldő szolgáltatókkal.
 • A Vitaminvest Kft. végzi a papír alapú offline marketing tevékenységet, az ő feladata a nyomtatott marketing anyagok megküldése az érintetteknek, és a nyomdával erre vonatkozóan szerződés kötése. A Vitaminvest Kft. üzemelteti a www.drlenkeipartner.hu honlapot, ő végzi az ezen honlapokon történő adatkezelést, és e tekintetben ő tájékoztatja az érintetteket az ott folytatott adatkezelésekről is.
 • A Dr. Lenkei s.r.o. biztosítja az egyes honlapok számára a tárhelyszolgáltatást és ő köt szerződést ezen szolgáltatókkal.
 • A Dr. Lenkei Admin Kft. végzi a könyvelési és számviteli feladatokat.

1.2. A Törzsvásárlói programmal, a hírlevél és direkt marketing üzenet küldéssel kapcsolatos, valamint a tapasztalat gyűjtéssel kapcsolatos közös adatkezelés

A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport (Szolgáltató) továbbá a vele szerződött Dr. Lenkei szerződéses szaküzletek üzemeltetőivel közösen határozza meg a Dr. Lenkei termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos törzsvásárlói programmal kapcsolatos adatkezelési célokat és eszközöket, valamint a kínált Dr. Lenkei termékekkel kapcsolatos tapasztalatok gyűjtésével kapcsolatos adatkezelési célokat és eszközöket. Ezen adatkezelések tekintetében pedig a Dr. Lenkei Egészségkultúra fent megjelölt tagjai, valamint a Dr. Lenkei szerződéses szaküzletek alábbi üzemeltetői közös adatkezelőnek minősülnek és az ezen tevékenységekkel kapcsolatban kezelt személyes adatok tekintetében a közöttük 2018. november 29. napján létrejött közös adatkezelői szerződés alapján közös adatkezelőként járnak el.

A Dr. Lenkei szerződéses szaküzletek üzemeltetőinek listája (a továbbiakban: Szerződéses Partnerek):

Prémium Vita Kft.
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 29. A. ép.

AJ-Trend Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Mátyás király u. 7.

Kovács Dénes e.v.
Székhely: 6500 Baja, Munkácsy M. u. 1.

CellClean Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Sáfrány utca 10/H.

A fent hivatkozott közös adatkezelői szerződés lényeges rendelkezései tekintetében a közös adatkezelők az alábbiakról tájékoztatják az érintetteket:

 • A szerződéses szaküzletek üzemeltetői és a Dr. Lenkei Egészségkultúra tagjai is gyűjtenek törzsvásárlói jelentkezéseket mind papír alapon, mind online módon. A törzsvásárlói adatbázishoz A szerződéses szaküzletek és a Dr. Lenkei Egészségkultúra valamennyi tagja hozzáfér, abban tud rögzíteni, abból tud lekérdezni. A törzsvásárlói programmal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatást a Vitamin Zászlóshajó Kft. végzi az online felületeken.
 • A szerződéses szaküzletek üzemeltetői és a Dr. Lenkei Egészségkultúra tagjai is gyűjtenek a vásárlóktól tapasztalatokat a Dr. Lenkei termékek hatásairól. A szerződéses üzletek a tapasztalatokat papír alapon gyűjtik, míg az online tapasztalatgyűjtést a Vitamin Zászlóshajó Kft. végzi az általa üzemeltetett www.drlenkei.hu, www.drlenkei.com, www.drlenkeivitamin.hu honlapokon, valamint Dr. Lenkei Gábor Béla a www.drlenkei.org honlapján keresztül. A tapasztalatokkal kapcsolatos adatkezelésről a Vitamin Zászlóshajó Kft. a saját honlapjain, továbbá Dr. Lenkei Gábor Béla a www.drlenkei.org saját honlapján tájékoztatja az érintetteket.
 • A Dr. Lenkei készítmények hatásairól gyűjtött tapasztalatokat a Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport tagjai közös fenti marketing tevékenységükben használják fel és kezelik a rajtuk szereplő személyes adatokat.
A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport tagjai, valamint a törzsvásárlói program és a tapasztalat gyűjtés tekintetében a fenti Szerződéses partnerek az alábbiakban tájékoztatják a Felhasználókat a Honlapon és a Szolgáltató által azokon keresztül nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

2. Fogalmak

Szolgáltató: A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoportba tartozó, fent felsorolt vállalkozások, személyek, akik a Honlapot üzemeltetik.

Honlap: A www.drlenkei.hu; www.drlenkei.com; www.drlenkei.org; www.uzleteink.hu; www.drlenkeivitamin.hu; www.drlenkeiajandek.hu; www.drlenkeipartner.hu domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.

Felhasználó: A Honlapot vagy azok valamelyikét meglátogató személy.

Törzsvásárlói Szabályzat: A Törzsvásárlói programban való részvétel feltételeit tartalmazó, a Honlapon közzétett általános szerződési feltétel.

3. Mi a jelen adatkezelés tájékoztató célja?

A jelen adatkezelési tájékoztatóban a Szolgáltató, valamint a Szerződéses partnerek a Honlapon és a törzsvásárlói programja során megvalósuló személyes adat kezelésről nyújtanak a jogszabályoknak megfelelően részletes tájékoztatást a Felhasználóknak.

A Honlapon megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató közös adatkezelőnek minősül.

4. Mi a Honlap célja?

A www.drlenkei.hu Honlap a Dr. Lenkei készítmények magyar webáruháza, magyarországi rendeléseket teljesít innen a Szolgáltató. A Felhasználók a webáruházban való vásárláson túlmenően feliratkozhatnak a törzsvásárlói programra, hírlevelet kérhetnek, kapcsolatfelvételi és üzenetküldési formon keresztül üzenetet küldhetnek a Szolgáltatónak, valamint megoszthatják a Szolgáltatóval a Dr. Lenkei készítményekkel kapcsolatos tapasztalataikat.

A www.drlenkei.com Honlap a Dr. Lenkei készítmények európai webáruháza, európai rendeléseket teljesít innen a Szolgáltató. A Felhasználók a webáruházban való vásárláson túlmenően feliratkozhatnak a törzsvásárlói programra, hírlevelet kérhetnek, kapcsolatfelvételi és üzenetküldési formon keresztül üzenetet küldhetnek a Szolgáltatónak, valamint megoszthatják a Szolgáltatóval a Dr. Lenkei készítményekkel kapcsolatos tapasztalataikat.

A www.drlenkei.org Honlap DR. Lenkei Gábor Béla munkásságát és eredményeit bemutató honlap, amelyen keresztül a Felhasználók feliratkozhatnak a törzsvásárlói programra, hírlevelet kérhetnek, valamint megoszthatják a Szolgáltatóval a Dr. Lenkei készítményekkel kapcsolatos tapasztalataikat.

A www.uzleteink.hu Honlapon a Felhasználók tájékozódhatnak arról, hogy Magyarország területén hol találhatók Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzletek vagy viszonteladó partnerek.

A www.drlenkeivitamin.hu; www.drlenkeiajandek.hu Honlapokon a különböző akciókkal kapcsolatos adatok kerülnek megosztásra, illetve lehetőség van marketing célú megkeresésekhez történő hozzájárulás megadására is.

A www.drlenkeipartner.hu Honlapon a Felhasználók tájékozódhatnak arról, hogy Magyarország területén hogyan és milyen feltételekkel válhat egy vállalkozás Dr. Lenkei Egészségkultúra Termékforgalmazóvá.

5. Hogyan vonatkozik a Felhasználóra az adatkezelési tájékoztató?

A Felhasználók a Honlapra történő belépéssel, a Honlapról elérhető szolgáltatások igénybevételével, a Honlap funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

6. Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan teszi ezt közzé a Szolgáltató?

A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A Szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató Honlapon történő megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat kérjük, hogy minden Honlap látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Szerződéses partnerek által üzemeltetett Dr. Lenkei szaküzletekben, valamint a Szolgáltató saját Dr. Lenkei szaküzleteiben nyomtatva is elérhető és megismerhető.

7. Milyen személyes adatait, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv. 13/A. §).

7.1. A Honlappal kapcsolatos adatkezelés

7.1.1. A viszonteladói jelentkezési adatlapot kitöltőkkel kapcsolatos adatkezelés

A Felhasználó a www.drlenkeipartner.hu honlapon a viszonteladói jelentkezési nyomtatvány kitöltésével viszonteladónak jelentkezhet a Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoporthoz. Az adatok forrása minden esetben a viszonteladónak jelentkező személy. A Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli ezzel kapcsolatban a Felhasználóról:

Kezelt adat kategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok tárolásának időtartama
név a) Ajánlat küldése
b) Azonosítás
c) Kapcsolattartás
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év
e-mail cím a) Ajánlat küldése
b) Kapcsolattartás
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év
Üzlet neve, címe a) Ajánlat küldése
b) Azonosítás
c) Kapcsolattartás
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év
Telefonszám a) Ajánlat küldése
b) Kapcsolattartás
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év
Üzenetben foglalt személyes adatok a) Ajánlat küldése
b) Kapcsolattartás
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

A jogos érdek megjelölése:

a) Kapcsolattartás, azonosítás: a Szolgáltató, valamint a tőle ajánlatot kérő potenciális viszonteladó üzleti érdeke az egymással történő kapcsolattartás az ajánlatkéréssel összefüggésben. Az adatkezelési cél más módon nem érhető el, a kapcsolattartás kapcsolattartói, elérhetőségi adatok nélkül nem valósítható meg.

b) Ajánlattétel: a Szolgáltató és a potenciális viszonteladó jogos érdeke az ajánlat megtétele, a Szolgáltató üzleti és szerződéses kapcsolatainak bővítése, gazdasági teljesítményének javítása.

Az érintettek a fenti jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben külön tiltakozhatnak, ebben az esetben az Adatkezelő ezen adataikat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.1.2. A kapcsolatfelvételi adatlapot kitöltőkkel kapcsolatos adatkezelés

A Felhasználó a honlapon elérhetőségi adatai megadásával felveheti a kapcsolatot a Szolgáltatóval, üzenetet küldhet a részére e-mailben a Honlapon található kapcsolat felvételi adatlap kitöltésével és beküldésével. A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport tagjai mint közös adatkezelők az alábbi adatokat kezelik ezzel kapcsolatban a Felhasználóról:

A B C D E
Kezelt adat kategóriája Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
Név Érintett a) Kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása
b) Azonosítás
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
E-mail cím Érintett a) Kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása
b) Azonosítás
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
Üzenetben foglalt adatok Érintett a) Kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása
b) Azonosítás
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig

A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail üzenetben.

7.1.3. A Dr. Lenkei készítményekkel kapcsolatos tapasztalatokat benyújtókkal kapcsolatos adatkezelés

A Felhasználók a Honlapon, valamint a Dr. Lenkei szaküzletekben papír alapon be tudják nyújtani a Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoporthoz, hogy a Dr. Lenkei készítmények alkalmazásával kapcsolatban milyen tapasztalataik voltak, milyen változásokat észleltek. A tapasztalatot benyújtók szabadon választhatnak, hogy engedélyezik-e tapasztalataik megosztását, nyilvánosságra hozatalát, közlését, vagy sem. Amennyiben azt engedélyezik, úgy szabadon eldönthetik, hogy a tapasztalataik megosztását monogramjuk feltüntetésével vagy nevük feltüntetésével kérik.

A tapasztalatot benyújtó személyek itt megadott személyes adatai tekintetében a Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport 1.1. pontban meghatározott tagjai, valamint a fenti 1.2. pontban meghatározott Szerződéses partnerek közös adatkezelőnek minősülnek, közösen határozzák meg a benyújtott tapasztalatokkal kapcsolatos adatkezelés célját és eszközeit. A Szerződéses partnerek a tapasztalatok gyűjtésében vesznek részt, míg a Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport végzi a tapasztalatok felhasználását, megjelenítését.

A Szolgáltató különleges adatot, így különösen egészségügyi adatot nem kezel, így felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy az adatlapon ilyen különleges egészségügyi adatnak minősülő információt ne közöljenek, betegségre, egészségi állapotra, káros szenvedélyre utaló információt ne osszanak meg.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a tapasztalatot benyújtó személy hozzájárulása, ezért csak saját tapasztalatot lehet benyújtani, más személyre vonatkozóan bármilyen információt közölni tilos. Minden tapasztalatot benyújtó személy köteles valós információkat közölni az adatlap kitöltésekor.

A B C D E
Kezelt adat kategóriája Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
Név Érintett Azonosítás
Kapcsolatfelvétel
Statisztika készítése
Termékek, szolgáltatások fejlesztése
Marketing célból történő megjelenítés honlapon, kiadványokban
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
Telefonszám Érintett Azonosítás
Kapcsolatfelvétel
Statisztika készítése
Termékek, szolgáltatások fejlesztése
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
Lakcím Érintett Azonosítás
Kapcsolatfelvétel
Statisztika készítése
Termékek, szolgáltatások fejlesztése
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
Születési év Érintett Statisztika készítése
Termékek, szolgáltatások fejlesztése
Marketing célból történő megjelenítés honlapon, kiadványokban
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
Fogyasztott dr. Lenkei készítmények Érintett Statisztika készítése
Termékek, szolgáltatások fejlesztése
Marketing célból történő megjelenítés honlapon, kiadványokban
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
Leírt tapasztalat, változások Érintett Statisztika készítése
Termékek, szolgáltatások fejlesztése
Marketing célból történő megjelenítés honlapon, kiadványokban
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
Törzsvásárlói kártya száma Érintett Azonosítás
Statisztika készítése
Termékek, szolgáltatások fejlesztése
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig

A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail üzenetben.

7.1.4. Hírlevél, direkt marketing üzenet küldéssel kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató az ahhoz hozzájárult személyek részére marketing üzleti célból e-mailben vagy sms üzenetben marketing tartalmú üzeneteket küld, amelyek a Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, kedvezményeket, akciókat, promóciókat, nyereményjátékokat és annak részletes feltételeit, valamint egyéb marketing üzenetet tartalmaznak. A Szolgáltató ezen túlmenően papír alapú marketing anyagokat, termékkatalógusokat, magazint és egyéb marketing anyagot küld postai úton.

A direkt marketing üzenetek, anyagok küldésével kapcsolatos adatok tekintetében a jelen adatkezelési tájékoztató fenti 1.1. pontjában megjelölt Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport tagok közös adatkezelőknek minősülnek, mivel a marketing célú adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg, és a marketinggel kapcsolatos adatkezelési és egyéb feladatköröket és felelősségeket a fenti 1.1. pont szerint és a közöttük létrejött közös adatkezelői szerződés alapján megosztják egymás között, amelynek megfelelően a cégcsoporton belül a Vitaminfutár Kft. végzi a Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport valamennyi tagja részére a marketing tevékenységet, amelynek keretében a Vitaminfutár Kft. küldi ki a cégcsoport valamennyi elektronikus direkt marketing üzenetét, ő végzi a cégcsoport részére az online marketinggel kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében szerződést köt online marketing szolgáltatókkal, hírlevél küldő szolgáltatókkal.

A Szolgáltató direkt marketing üzenet, hírlevél küldés céljára a címzettek alábbi adatait kezeli:

A B C D E
Kezelt adat kategóriája Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
név Érintettől marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus és postai direkt marketing üzenet küldése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
e-mail cím Érintettől marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus és postai direkt marketing üzenet küldése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
lakcím (postai marketing esetén) Érintettől marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus és postai direkt marketing üzenet küldése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
telefonszám (sms hírlevél esetén) Érintettől marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus és postai direkt marketing üzenet küldése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig

A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail üzenetben.

A hírlevél címzettek valamennyi hírlevél, illetve elektronikus direkt marketig üzenet végén található leiratkozás vagy hasonló elnevezésű linkre, gombra kattintva, valamint a Szolgáltató lenti e-mail címére vagy postacímére küldött levélben iratkozhatnak le a hírlevélről, illetve direkt marketing üzenetről, visszavonva ezzel az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat.

Az sms-ben küldött direkt marketing üzenetről a címzettek egy válasz sms küldésével iratkozhatnak le az sms-ben lévő instrukciók követésével.

Leiratkozás esetén e-mail címét, sms számát, lakcímét és nevét a hírlevél adatbázisunkból töröljük és arra a címre a továbbiakban hírlevelet, direkt marketing üzenetet nem küldünk.

Leiratkozás esetén hírlevelünkre bármikor újra feliratkozhat. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele egyetlen más szolgáltatásunk igénybevételének sem. E-mail cím és név megadása az elektronikus hírlevél feliratkozáshoz kötelező, anélkül a feliratkozás nem lehetséges. A hírlevél feliratkozás lehet feltétele valamely promócióban, nyereményjátékban való részvételnek, ezt a feltételt mindig az adott promóció, illetve nyereményjáték konkrét szabályzata tartalmazza.

A hírlevél és direkt marketing üzenet nem foglalja magában azon üzeneteket, amely az igénybe vett szolgáltatás vagy megvásárolt termék árával, feltételeivel vagy azok változásával kapcsolatosak. A szerződési feltételek változásáról a szerződött ügyfeleit a Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció, kapcsolattartás, értesítés keretében értesíti a szerződött partnerek kapcsolattartóinak elérhetőségein, így többek között e-mailben. Ezen adatkezelési esetkörre vonatkozó részletes tájékoztatást a szerződött partnerekkel kötött szerződésekhez csatolt külön adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

7.2. A törzsvásárlói programmal kapcsolatos adatkezelés

A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport és a Szerződéses partnerek közösen törzsvásárlói programot üzemeltetnek a Törzsvásárlói szabályzatban meghatározottak szerint. A törzsvásárlói programban kezelt személyes adatok tekintetében a Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport fenti 1.1. pontban megjelölt tagjai, valamint az 1.2. pontban megjelölt Szerződéses partnerek közös adatkezelőnek minősülnek. A Szerződéses partnerek és a Dr. Lenkei Egészségkultúra tagjai is gyűjtenek törzsvásárlói jelentkezéseket mind papír alapon, mind online módon. A törzsvásárlói adatbázishoz a Szerződéses partnerek és a Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport valamennyi tagja hozzáfér, abban tud rögzíteni, abból tud lekérdezni. A törzsvásárlói programmal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatást a Vitamin Zászlóshajó Kft. végzi az online felületeken.

A fenti közös adatkezelők a törzsvásárlói programmal kapcsolatban az alábbi adatokat kezelik:

A B C D E
Kezelt adat kategóriája Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
név Érintett természetes személy a) Azonosítás
b) Kapcsolattartás
c) Kedvezmények biztosítása
d) Marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus és egyéb direkt marketing üzenet küldése
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás Törzsvásárlói regisztráció megszűnéséig
e-mail cím Érintett természetes személy a) Azonosítás
b) Kapcsolattartás
c) Kedvezmények biztosítása
d) Marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus és egyéb direkt marketing üzenet küldése
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás Törzsvásárlói regisztráció megszűnéséig
telefonszám Érintett természetes személy a) Azonosítás
b) Kapcsolattartás
c) Kedvezmények biztosítása
d) Marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus és egyéb direkt marketing üzenet küldése
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás Törzsvásárlói regisztráció megszűnéséig
Születési év Érintett természetes személy Statisztika készítése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás Törzsvásárlói regisztráció megszűnéséig
Nem Érintett természetes személy Statisztika készítése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás Törzsvásárlói regisztráció megszűnéséig
Törzsvásárlói kártya száma Érintett természetes személy a) Azonosítás
b) Kapcsolattartás
c) Kedvezmények biztosítása
d) Marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus és egyéb direkt marketing üzenet küldése
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás Törzsvásárlói regisztráció megszűnéséig

A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail üzenetben.

7.3. A www.drlenkei.org honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

A Dr. Lenkei Gábor a www.drlenkei.org honlapon a Dr. Lenkei Gábor baráti kör tagságába történő jelentkezők számára ingyenesen elolvashatóvá tette könyveit. A honlapon történő regisztrációval a baráti kör tagjai ingyenesen elolvashatják a könyveket. A könyvek a nem regisztráló érdeklődők számára szabadon megvásárolhatók a Dr. Lenkei Egészségkultúra szaküzletekben, a viszonteladóknál, illetve a webáruházban.

Dr. Lenkei Gábor a Dr. Lenkei Gábor baráti körbe jelentkező tagokkal kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:

A B C D E

Kezelt adat kategóriája
Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
név Érintett természetes személy a)   Azonosítás
b)   Kapcsolattartás
c)   Kedvezmények biztosítása
d)   Marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus és egyéb direkt marketing üzenet küldése
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás A weboldal regisztráció megszűnéséig
e-mail cím Érintett természetes személy a)   Azonosítás
b)   Kapcsolattartás
c)   Kedvezmények biztosítása
d)   Marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus és egyéb direkt marketing üzenet küldése
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás A weboldal regisztráció megszűnéséig
telefonszám Érintett természetes személy a)   Azonosítás
b)   Kapcsolattartás
c)   Kedvezmények biztosítása
d)   Marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus és egyéb direkt marketing üzenet küldése
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás A weboldal regisztráció megszűnéséig
postacím Érintett természetes személy e)   Azonosítás
f)    Kapcsolattartás
g)   Kedvezmények biztosítása
h)   Marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus és egyéb direkt marketing üzenet küldése
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja: Hozzájárulás A weboldal regisztráció megszűnéséig

A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail üzenetben.

7.4. A www.drlenkei.hu és www.drlenkei.com webáruházban történő vásárlással kapcsolatos adatkezelés

A www.drlenkei.hu és www.drlenkei.com honlapon a Felhasználók vagy regisztráció nélkül, vagy pedig törzsvásárlói regisztrációval tudnak termékeket vásárolni, megrendelni online.

A webáruházak üzemeltetője a Vitamin Zászlóshajó Kft., amelynek elérhetőségei a jelen adatkezelési tájékoztató 1.1. pontjában szerepelnek, ő minősül a webáruházban vásárló természetes személyek személyes adatai tekintetében adatkezelőnek.

A Vitamin Zászlóshajó Kft. a www.drlenkei.hu és a www.drlenkei.com honlapon történő vásárlással, megrendeléssel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli a természetes személy vásárlókról:

Valamennyi adat forrása az érintett vásárló.

A B D E
Kezelt adat kategóriája Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
Név a) Szerződés létrehozatala,
b) Szerződés teljesítése
c) Igény- és jogérvényesítés
d) Azonosítás
e) Kapcsolattartás
f)  számlázás
B/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése 

 

B/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

B/f) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3), 202. § (1), számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 168-169. §.

az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni, a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok pedig a szerződés megszűnésétől számított 8 évig. Egyéb esetben az adott jogviszony megszűnését követő 5 évig őrzendők az adatok
E-mail cím a) Szerződés létrehozatala
b) Szerződés teljesítése
c) Igény- és jogérvényesítés
d) Azonosítás
e) Kapcsolattartás
B/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése 

 

B/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni, a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok pedig a szerződés megszűnésétől számított 8 évig. Egyéb esetben az adott jogviszony megszűnését követő 5 évig őrzendők az adatok
Telefonszám a) Szerződés létrehozatala
b) Szerződés teljesítése
c) Igény- és jogérvényesítés
d) Azonosítás
e) Kapcsolattartás
B/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése 

 

B/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni, a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok pedig a szerződés megszűnésétől számított 8 évig. Egyéb esetben az adott jogviszony megszűnését követő 5 évig őrzendők az adatok
Szállítási cím a) Szerződés létrehozatala
b) Szerződés teljesítése
c) Igény- és jogérvényesítés
d) Azonosítás
e) Kapcsolattartás
B/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése 

 

B/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni, a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok pedig a szerződés megszűnésétől számított 8 évig. Egyéb esetben az adott jogviszony megszűnését követő 5 évig őrzendők az adatok
Számlázási cím a) Szerződés létrehozatala
b) Szerződés teljesítése
c) Igény- és jogérvényesítés
d) Azonosítás
e) Kapcsolattartás
f)  Számlázás
B/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése 

 

B/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

B/f) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3), 202. § (1), számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 168-169. §.

az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni, a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok pedig a szerződés megszűnésétől számított 8 évig. Egyéb esetben az adott jogviszony megszűnését követő 5 évig őrzendők az adatok

A Szolgáltatói jogos érdek megjelölése:

a) Igény- és jogérvényesítési célból kezelt adatok: A www.drlenkei.hu és www.drlenkei.com webshopban történő vásárlás esetén a vásárló személy adatait a Vitamin Zászlóshajó Kft. a fennálló szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében, esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Vitamin Zászlóshajó Kft. azért kezeli, hogy amennyiben a vásárlóval a szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Vitamin Zászlóshajó Kft. felhasználhassa. A Vitamin Zászlóshajó Kft. ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Vitamin Zászlóshajó Kft. jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

b) Szerződés létrehozatalához és teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás, azonosítás céljára kezelt adatok: A Vitamin Zászlóshajó Kft. a vásárló megkötött szerződésével (vagyis webáruházban történő vásárlásával) kapcsolatban az elérhetőségeken keresztül kommunikál a vásárlóval, a megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza a megrendelést, a megadott telefonszámon veszi fel a kapcsolatot a vásárlóval probléma, kérdés esetén, vagy a szállítással kapcsolatban, ezért szükséges a vásárló elérhetőségi adatainak kezelése. A Vitamin Zászlóshajó Kft. és a vele szerződött vásárló közös érdeke a kapcsolattartás a szerződéssel és a webshopos vásárlással összefüggésben. Az adatkezelési cél más módon nem érhető el, a kapcsolattartás elérhetőségi adatok nélkül nem valósítható meg.

Az érintettek a jogos érdeken alapuló fenti adatkezeléssel szemben külön tiltakozhatnak a Vitamin Zászlóshajó Kft. lenti e-mail címére küldött e-mail levélben.

7.5. A Honlapokon, marketing anyagokban megjelenő személyekkel kapcsolatos adatkezelés

A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoportba tartozó, fenti 1.1. pontban megjelölt vállalkozások közös marketing tevékenységük keretében közös adatkezelőként eljárva készítenek fotókat és használják fel azokat online és offline marketing anyagaikban. A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport tagjai e körben közös adatkezelőként az alábbi adatokat kezelik:

A B D E
Kezelt adat kategóriája Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
Arckép (fotó, video) Hírlevélben, online és nyomtatott kiadványban, a Szolgáltató honlapján, közösségi média oldalain marketing célú felhasználás, az adatkezelő és termékei, szolgáltatásai népszerűsítésére, beszámoló, hír elkészítéséhez GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
Az érintett közszerepléssel járó tevékenységéről készült felvételek, valamint tömegfelvételek esetén az érintett hozzájárulása a felvételek elkészítéséhez és felhasználásához nem szükséges (Ptk. 2:48. §). Ez esetben a felvételek készítésének és felhasználásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés a Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).A jogos érdek: a felvételek elkészítése és felhasználása a Szolgáltató üzleti megjelenésének erősítése, valamint a munkahelyi légkör javítása érdekében. Tiltakozási jog gyakorlásáig

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy nyomtatott kiadványban történő arckép, fotó megjelenítés esetén a hozzájárulás visszavonásával sincs mód arra, hogy a már kinyomtatott kiadványt a Szolgáltató megsemmisítse, visszavonja, a forgalomból visszahívja, a címzettektől visszakérje, vagy más módon a fotót a kiadványból törölje. Az érintett ezen korlátozás tudatában adja meg hozzájárulását a fotó elkészítéséhez és annak felhasználásához.

A nyilvánosan megjelent felvételekről harmadik személyek mentést és/vagy másolatot készíthetnek, a Szolgáltató ezt nem tudja ellenőrizni.
A Szolgáltató intranetén nyilvánosságra hozott felvételeket a Szolgáltató valamennyi munkavállalója megtekintheti.

A Szolgáltató LinkedIn oldalán, illetve egyéb internetes felületen vagy más médiafelületen megjelenő anyagok publikusak.

Az érintett a hozzájárulását a fenti korlátok tudomásul vételével egyébként a Szolgáltató lenti elérhetőségeire küldött üzenetével bármikor szabadon visszavonhatja.

Az érintett a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben bármikor tiltakozhat, ebben az esetben az Adatkezelő ezen adataikat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.6. A rendezvényeken történő fénykép- és videofelvétellel kapcsolatos adatkezelés

A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoportba tartozó, fenti 1.1. pontban megjelölt vállalkozások közös marketing tevékenységük keretében közös adatkezelőként eljárva készítenek fotókat az általuk szervezett rendezvényeken az ott résztvevőkről és használják fel azokat online és offline marketing anyagaikban. A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport tagjai e körben közös adatkezelőként az alábbi adatokat kezelik:

A B D E
Kezelt adat kategóriája Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
Arckép (fotó, video) Hírlevélben, online és nyomtatott kiadványban, a Szolgáltató honlapján, közösségi média oldalain marketing célú felhasználás, az adatkezelő és termékei, szolgáltatásai népszerűsítésére, beszámoló, hír elkészítéséhez GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
Az érintett közszerepléssel járó tevékenységéről készült felvételek, valamint tömegfelvételek esetén az érintett hozzájárulása a felvételek elkészítéséhez és felhasználásához nem szükséges (Ptk. 2:48. §). Ez esetben a felvételek készítésének és felhasználásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés a Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).A jogos érdek: a felvételek elkészítése és felhasználása a Szolgáltató üzleti megjelenésének erősítése, valamint a munkahelyi légkör javítása érdekében. Tiltakozási jog gyakorlásáig

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy nyomtatott kiadványban történő arckép, fotó megjelenítés esetén a hozzájárulás visszavonásával sincs mód arra, hogy a már kinyomtatott kiadványt a Szolgáltató megsemmisítse, visszavonja, a forgalomból visszahívja, a címzettektől visszakérje, vagy más módon a fotót a kiadványból törölje. Az érintett ezen korlátozás tudatában adja meg hozzájárulását a fotó elkészítéséhez és annak felhasználásához.

A nyilvánosan megjelent felvételekről harmadik személyek mentést és/vagy másolatot készíthetnek, a Szolgáltató ezt nem tudja ellenőrizni.

A Szolgáltató intranetén nyilvánosságra hozott felvételeket a Szolgáltató valamennyi munkavállalója megtekintheti.

A Szolgáltató LinkedIn oldalán, illetve egyéb internetes felületen vagy más médiafelületen megjelenő anyagok publikusak.

Az érintett a hozzájárulását a fenti korlátok tudomásul vételével egyébként a Szolgáltató lenti elérhetőségeire küldött üzenetével bármikor szabadon visszavonhatja.

Az érintett a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben bármikor tiltakozhat, ebben az esetben az Adatkezelő ezen adataikat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7. Ügyfélszolgálat megkeresésével kapcsolatos adatkezelés

A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoportba tartozó, fenti 1.1. pontban megjelölt vállalkozások közös ügyfélszolgálatot üzemeltetnek, amelynek keretében közös adatkezelőként kezelik a Felhasználók ügyfélszolgálati megkereséseivel kapcsolatban megadott személyes adatait. A közös adatkezelői szerződés értelmében a Dr. Lenkei Egészségkultúra tagvállalati javára és nevében a Vitamin Zászlóshajó Kft. végzi valamennyi honlappal, webáruházzal és saját tulajdonú Dr. Lenkei szaküzlettel kapcsolatban az ügyfélszolgálati tevékenységet mind személyesen, mind e-mailben, mind pedig telefonon, és ő végzi az ügyfélszolgálati tevékenység során történő adatkezelést és e tekintetben ő tájékoztatja az érintetteket az ott folytatott adatkezelésekről is. Ügyfélszolgálati tevékenysége keretében a Vitamin Zászlóshajó Kft. kezeli a Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport bármely tagjához beérkező érintetti joggyakorlásokat, kérelmeket, valamint a megkereséseket is a Vitamin Zászlóshajó Kft. válaszolja meg.

A Szolgáltató közös adatkezelőként az alábbi adatokat kezeli az ügyfélszolgálattal kapcsolatban:

A B D E
Kezelt adat kategóriája Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
Név a) Kommunikáció
b) Azonosítás
c) Kérdés megválaszolása, ügyfélszolgálati ügyintézés
d) Igény- és jogérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 évig
Lakcím a) Kommunikáció
b) Azonosítás
c) Kérdés megválaszolása, ügyfélszolgálati ügyintézés
d) Igény- és jogérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 évig
E-mail cím a) Kommunikáció
b) Azonosítás
c) Kérdés megválaszolása, ügyfélszolgálati ügyintézés
d) Igény- és jogérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 évig
Telefonszám a) Kommunikáció
b) Azonosítás
c) Kérdés megválaszolása, ügyfélszolgálati ügyintézés
d) Igény- és jogérvényesítés
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás 5 évig

Az érintett a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben bármikor tiltakozhat, ebben az esetben az Adatkezelő ezen adatait nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogos érdek megjelölése:

a) Igény- és jogérvényesítés: A Szolgáltató a fenti ügyfélszolgálati adatokat a Dr. Lenkei Készítményekkel, webáruházakkal, Honlappal kapcsolatos jogviták rendezése érdekében, esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben az ügyfélszolgálatot felhívó személlyel jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

b) Kommunikáció, azonosítás a kérdés megválaszolása és az ügyfélszolgálati ügyintézés érdekében: az ügyfélszolgálati ügyintézéshez szükséges, hogy először az ügyfélszolgálatot megkereső személy azonosításra kerüljön, hogy kérdése, panasza, ügye azonosítható és kivizsgálható legyen. Anonim megkeresésekre a Szolgáltató nem mindig tud kielégítően válaszolni. Az ügyfél kérésének megválaszolásához, panaszának elintézéséhez és az azzal kapcsolatos kapcsolattartáshoz, tájékoztatás adásához szükséges az ügyfélszolgálatot megkereső személy elérhetőségi adatainak kezelése, amely mind a Szolgáltató, mind az érintett közös jogos érdeke. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

7.8. Valamennyi Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoportba tartozó, a fenti 1.1. pontban megjelölt vállalkozások közösen végzik a Honlapokkal kapcsolatos online marketing feladatokat, közösen határozzák meg a Honlapokkal kapcsolatos online marketing feladatok során történő adatkezelések célját és eszközeit.

Honlapokon automatikusan gyűjtött adatok tekintetében a jelen adatkezelési tájékoztató fenti 1.1. pontjában megjelölt Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport tagok közös adatkezelőknek minősülnek. A közöttük létrejött közös adatkezelői szerződés alapján a cégcsoporton belül a Vitaminfutár Kft. végzi a Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport valamennyi tagja részére a marketing tevékenységet, amelynek keretében a Vitaminfutár Kft. végzi a cégcsoport részére az online marketinggel kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében szerződést köt online marketing szolgáltatókkal.

A Honlapon cookiekat és egyéb különböző programokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a Honlap Felhasználók igényeit, Honlappal kapcsolatos viselkedését megismerjük és azok alapján a Honlapot továbbfejlesszük, a Honlap látogatásokról anonim statisztikákat készítsünk. Egyes apró programok azt segítik elő, hogy a Felhasználóknak ne kelljen az azonosító adataikat újra beírniuk a következő bejelentkezésnél, és könnyebb és gyorsabb legyen az azonosításuk, míg más programok a Felhasználók azonosítását szolgálják.

A Szolgáltató által alkalmazott sütiket a Szolgáltató három fő csoportba sorolja:

a) A Honlapok működéséhez feltétlenül szükséges cookiek: ezek nélkül a Honlapok egyáltalán nem vagy nem rendeltetésszerűen működnek, ezen sütik szükségesek a Honlapok futtatásához. Az ilyen sütik csak olyan műveletekre vonatkoznak, mint például a nyelv, a pénznem, a bejelentkezés és az adatvédelmi preferenciák. Amennyiben ezeket a sütiket a Felhasználó blokkolja a böngészőjében, a Honlapok nem működnek megfelelően.

A Szolgáltató a Honlapok működéséhez feltétlenül szükséges sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek alapján kezeli.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, ebben az esetben adatait a Szolgáltató nem kezeli tovább.

b) Analitikai és statisztikai célú sütik: ezek a sütik lehetővé teszik a Szolgáltatónak, hogy mérje a látogatói forgalmat és adatokat kezeljen adatbázisokban. Segítenek abban is, hogy a Szolgáltató megértse, mely termékek és tevékenységek népszerűbbek, mint mások. Ezeket a sütiket a Felhasználó blokkolhatja böngészőjében, vagy ezt is használhatja: https:tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ezen sütik által gyűjtött adatokat a Szolgáltató a Honlap optimalizálására, a Honlap és a szolgáltatásai továbbfejlesztésére használja.

A Szolgáltató ezeket a sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás alapján kezeli.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását a böngész beállításaiban, ebben az esetben a Szolgáltató az adott cookie-t nem alkalmazza és azzal adatgyűjtést, adatkezelést a továbbiakban nem végez.

c) Marketing és remarketing célú sütik: ezek a sütik általában marketing, reklám és hirdetési tevékenységek miatt kerülnek beállításra abból a célból, hogy a Felhasználók érdeklődési körét monitorozzák, majd ennek megfelelően tudnak releváns hirdetéseket megjeleníteni a Honlapon. Amennyiben a Felhasználó nem engedélyezi ezeket a sütiket, a jövőben nem kap célzott hirdetéseket. Ezeknek a sütiknek az alkalmazásával gyűjtött adatok kezelésének a célja közvetlen üzletszerzési célú szegmentálás targetált reklámok közzétételére. Ezen túlmenően annak érdekében, hogy a Felhasználók csak olyan hirdetéseket kapjanak, amelyek érdeklődési körüknek megfelelnek, és amelyek számukra relevánsak, az automatikusan gyűjtött adatokat a Felhasználók, reklám címzettek szegmentálására, csoportokba sorolására használjuk.

Az automatikusan gyűjtött adatok alapján nem történik döntéshozatal, azokat nem kapcsoljuk össze a tevékenységünk során a azt érintettekről kezelt adatokkal, azokat nem használjuk fel más kontextusban, és azok alapján automatizált döntéshozatal nem történik. A fenti adatkezelés az érintettekre joghatással nincsen.

A Szolgáltató ezeket a sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás alapján kezeli.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását a böngész beállításaiban, ebben az esetben a Szolgáltató az adott cookie-t nem alkalmazza és azzal adatgyűjtést, adatkezelést a továbbiakban nem végez.

A sütikre (cookiekra) vonatkozó általános rendelkezések

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A Szolgáltató az alábbi harmadik féltől származó cookiekat az alábbi célra használja:

Cookie neve Cookie célja
Google Analytics látogatottsági statisztikák generálása, honlap továbbfejlesztése
Google Adwords Remarketing Google LLC által biztosított hirdetési szolgáltatások használata, targetált, szegmentált reklám megjelenítése

A Honlapokon a Google Analytics szolgáltatásait és cookie-jait alkalmazzuk, ezek az alábbiak:

A Google Analytics a Google LLC. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít a Szolgáltatónak többet megtudni arról, hogy a Honlapok látogatói milyen szokások szerint használják a Honlapokat. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a weboldalunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a weboldal látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy milyen oldalról érkeznek a látogatók a Honlapokra és azok mely oldalait tekintik meg.

A Google Analytics cookiekról további információt itt olvashat: http://www.google.com/policies/privacy/

Ha szeretné kikapcsolni a Google Analytics nyomkövetését a Honlapok látogatása során, akkor kattintson az alábbi linkre: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Honlapjainkon a cookiek-hoz fajtájuk szerinti csoportosításban adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását.

Az automatikusan gyűjtött adatok alapján nem történik döntéshozatal, azokat nem kapcsoljuk össze a tevékenységünk során egyébként kezelt más adatokkal, azokat nem használjuk fel más kontextusban, és azok alapján automatizált döntéshozatal nem történik. A fenti adatkezelés az érintettekre joghatással nincsen.

A Felhasználó beállíthatja böngészőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a felhasználó gépére. Mindegyik böngésző különböző, így a “Segítség” menü segíthet a sütik beállításainak módosításában. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információ található például a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon.

Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot.

A leggyakrabban használt böngészők esetében a sütik kezelésére vonatkozó menüpontok:

A Google Analytics kiegészítő lehetőségeket kínál a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Az alkalmazott sütik honlaponként:

7.8.1. A www.drlenkei.hu és www.drlenkei.com honlapokon:

A Honlap működéséhez feltétlenül szükséges cookiek: nincsenek ilyen sütik a Honlapokon.

Statisztikai és analitikai célú cookiek:

COOKIE NÉV COOKIE CÉLJA, GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA Saját vagy harmadik fél sütije
_ga Célja: Felhasználó azonosítása és követése a Honlapon az úgynevezett Client ID tárolásával, anonim látogatottsági statisztikák generálása. A Google Analytics számára gyűjt adatot a felhasználó eszközéről és böngészési szokásairól, tartózkodási helyéről. 

Gyűjtött adatok köre: anonimizált adatok, tartózkodási hely, operációs rendszer, weboldalon töltött idő, weboldalon belül meglátogatott aloldalak.

Beállítástól/frissítéstől számított 2 év Google Analytics
_gid Célja: felhasználók megkülönböztetésére és csoportba sorolására szolgál. 

Gyűjtött adatok köre: anonimizált adatok, tartózkodási hely, operációs rendszer, weboldalon töltött idő, weboldalon belül meglátogatott aloldalak.

Beállítástól/frissítéstől számított 24 óra Google Analytics

Marketing és remarketing célú cookiek: nincsenek ilyen célú sütik a Honlapokon.

7.8.2. A www.drlenkei.org honlapon:

A Honlap működéséhez feltétlenül szükséges cookiek: nincsenek ilyen sütik a Honlapokon.

Statisztikai és analitikai célú cookiek:

COOKIE NÉV COOKIE CÉLJA, GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA Saját vagy harmadik fél sütije
_utma Célja: Felhasználó azonosítása és követése a Honlapon az úgynevezett Client ID tárolásával, anonim látogatottsági statisztikák generálása. A Google Analytics számára gyűjt adatot a felhasználó eszközéről és böngészési szokásairól, tartózkodási helyéről. Ez a cookie arról nyújt információt, hogy Ön meglátogatta-e már korábban a Honlapot. Így pontosabban meg tudjuk határozni, hogy kik az új látogatók a Honlapokon. 

Gyűjtött adatok köre: oldal látogatások száma, első és utolsó látogatás időpontja.

Beállítástól/frissítéstől számított 2 év Google Analytics
_utmb Célja: Az _utmc cookie-val együtt a Honlapokon töltött átlagos időtartamot lehet meghatározni ezzel a sütivel. 

Gyűjtött adatok köre: honlapra történő belépés időpontja

A böngésző bezárásakor automatikusan törlődik. Google Analytics
_utmc Célja: Az _utmb cookie-val együtt a Honlapokon töltött átlagos időtartamot lehet meghatározni ezzel a sütivel. 

Gyűjtött adatok köre: honlapról történő kilépés időpontja Az _utmb cookie-val együtt a böngésző bezárásának idejét mutatja meg.

Beállítástól/ frissítéstől számított 30 perc Google Analytics
_utmt A lekérési arány szabályozására szolgál 10 perc Google Analytics
_utmz Célja: Ez a cookie azt követi nyomon, hogy a látogató honnan kattintott át a Honlapokra (pl.: egy másik weboldalról vagy keresőmotorról). 

Gyűjtött adatok köre: honlap látogatás forrás oldala, keresésre használt kifejezés, származási ország, nyelvi beállítások, számítógép, eszköz és böngésző technikai beállításai.

Beállítástól/frissítéstől számított 6 hónap Google Analytics

Marketing és remarketing célú cookiek: nincsenek ilyen célú sütik a Honlapokon.

7.8.3. A www.uzleteink.hu honlapon:

A Honlap működéséhez feltétlenül szükséges cookiek: nincsenek ilyen sütik a Honlapokon.

Statisztikai és analitikai célú cookiek:

COOKIE NÉV COOKIE CÉLJA, GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA Saját vagy harmadik fél sütije
_utma Célja: Felhasználó azonosítása és követése a Honlapon az úgynevezett Client ID tárolásával, anonim látogatottsági statisztikák generálása. A Google Analytics számára gyűjt adatot a felhasználó eszközéről és böngészési szokásairól, tartózkodási helyéről. Ez a cookie arról nyújt információt, hogy Ön meglátogatta-e már korábban a Honlapot. Így pontosabban meg tudjuk határozni, hogy kik az új látogatók a Honlapokon. 

Gyűjtött adatok köre: oldal látogatások száma, első és utolsó látogatás időpontja.

Beállítástól/frissítéstől számított 2 év Google Analytics
_utmb Célja: Az _utmc cookie-val együtt a Honlapokon töltött átlagos időtartamot lehet meghatározni ezzel a sütivel. 

Gyűjtött adatok köre: honlapra történő belépés időpontja

A böngésző bezárásakor automatikusan törlődik. Google Analytics
_utmc Célja: Az _utmb cookie-val együtt a Honlapokon töltött átlagos időtartamot lehet meghatározni ezzel a sütivel. 

Gyűjtött adatok köre: honlapról történő kilépés időpontja Az _utmb cookie-val együtt a böngésző bezárásának idejét mutatja meg.

Beállítástól/ frissítéstől számított 30 perc Google Analytics
_utmt A lekérési arány szabályozására szolgál 10 perc Google Analytics
_utmz Célja: Ez a cookie azt követi nyomon, hogy a látogató honnan kattintott át a Honlapokra (pl.: egy másik weboldalról vagy keresőmotorról). 

Gyűjtött adatok köre: honlap látogatás forrás oldala, keresésre használt kifejezés, származási ország, nyelvi beállítások, számítógép, eszköz és böngésző technikai beállításai.

Beállítástól/frissítéstől számított 6 hónap Google Analytics

Marketing és remarketing célú cookiek: nincsenek ilyen célú sütik a Honlapokon.

7.9. Az érintett személyek adatvédelmi jogai (részletesen lásd: 12. pont) érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató adatkezelést végez akkor is, amikor az érintettek adatvédelmi jogaikat gyakorolják a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban. A Szolgáltató az alábbi adatkezelést végzi ebben az esetben:

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a Szolgáltató szervezetén belül?
Az érintett személyek adatvédelmi jogai (részletesen lásd: 10. pont) érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés a Szolgáltatóra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges). 

A jogi kötelezettség: a GDPR 15-22. cikkeiben foglalt érintetti jogok gyakorlásának lehetővé tétele, illetve a megkereséssel kapcsolatban tett egyéb lépések dokumentálása.

A Szolgáltatóhoz érkező adatvédelmi megkeresésekkel összefüggő személyes adatok: a Szolgáltatóhoz forduló természetes személyek / jogi személyek vagy egyéb szervezetek esetén a kapcsolattartó személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (így különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám), a megkeresés tartalma, valamint a megkereséssel kapcsolatban tett lépések és a megkereséssel kapcsolatban készült dokumentumok. Például: ha az érintett e-mailben kéri az összes adata törlését a GDPR alapján, és ezt teljesíti is a Szolgáltató, akkor magát a törlést kérő e-mailt ettől függetlenül megőrzi. Adatmegőrzési idő: eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő. A megkeresés, illetve a kérdés megválaszolásában részt vevő munkatársak, valamint a Szolgáltató képviselője.

7.10. Adatkezelés az érintett személyek adatkezeléshez történő hozzájárulásainak, valamint a hozzájáruló nyilatkozat esetleges visszavonásának archiválása érdekében

A Szolgáltató jogszabályi előírás alapján köteles a hozzájárulásokat nyilvántartani, ezzel kapcsolatosan az alábbi adatkezelést végzi:

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a Szolgáltató szervezetén belül?
Az érintett személyek adatkezeléshez történő hozzájárulásainak, valamint a hozzájáruló nyilatkozat esetleges visszavonásának archiválása GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés a Szolgáltatóra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges). 

A jogi kötelezettség: a GDPR 7. cikk (1) szerint, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Ha a Szolgáltató valamely adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapult, a Szolgáltató az adott hozzájárulást archiválja. Ennek célja, hogy a hozzájárulás jogszerűsége bármikor igazolható legyen. Ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, a Szolgáltató a visszavonó nyilatkozatot (és az azzal kapcsolatos kommunikációt) is megőrzi. Ennek célja, hogy a Szolgáltató mindig tisztában legyen azzal, hogy egy érintett visszavonta hozzájárulását egy meghatározott adatkezeléshez. Adatmegőrzési idő: eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő. A hozzájárulás, illetve a hozzájárulás visszavonásának kezelésében részt vevő munkatársak, valamint a Szolgáltató képviselője.

7.11. Adatkezelés az adatvédelmi incidensek nyilvántartása (ideértve az incidensek kezelésével kapcsolatban tett lépések dokumentálását) céljából

A Szolgáltató jogszabályi előírás alapján nyilvántartja az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos információkat, amely során az alábbi adatkezelést végzi:

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a Szolgáltató szervezetén belül?
Adatvédelmi incidensek nyilvántartása (ideértve az incidensek kezelésével kapcsolatban tett lépések dokumentálását) GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés a Szolgáltatóra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges). 

A jogi kötelezettség: a GDPR 33. cikk (5) alapján az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy az adatvédelmi hatóság ellenőrizze a GDPR követelményeinek való megfelelést.

Az érintett személyeknek az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó személyes adatai. Adatmegőrzési idő: eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő. Az adatvédelmi incidens kezelésében részt vevő munkatársak, valamint a Szolgáltató képviselője.

8. A Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoport tagjai, mint közös adatkezelők kapcsolattartója

A közös adatkezelési szerződésnek megfelelően a Dr. Lenkei Egészségkultúra cégcsoportba tartozó vállalkozások, mint közös adatkezelők külön kapcsolattartót jelölnek ki, amely kapcsolattartó elérhetőségein keresztül tudják az érintettek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaikat gyakorolni, kérelmeiket, megkereséseiket benyújtani. Ezen postacímre és e-mail címre küldhetik be továbbá az érintettek a hozzájárulásuk visszavonásáról szóló jognyilatkozatukat is.

A Dr. Lenkei Egészségkultúra közös adatkezelők kijelölt kapcsolattartója:

Vitamin Zászlóshajó Kft.
Székhely: 1085 Budapest, József Körút 8. 3. em. 5.
Postacím: 1085 Budapest, József Körút 8. 3. em. 5.
Telefonszám: +36205553181
+36202396168
E-mail: [email protected]

9. Adatfeldolgozók

Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adatai feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége Adatfeldolgozás jellege Adatfeldolgozással érintettek köre Adatfeldolgozással érintett adatok köre
Szilasi Gábor Viktor e.v.
Székhely: 1083 Budapest, Práter u. 60. 13. em. 145.; adószám: 68354897-1-42
Könyvelési adatrögzítés, bizonylat ellenőrzés, kontírozás, rögzítés Természetes személy vásárlók Számlázási adatok: név, lakcím, vásárolt termék, ár
Amtech Rendszerház Kft.
Cg. 01-09-923368; székhely: 1171 Budapest, Hegyalatti út 8. fszt. 5.; adószám: 14860223-2-42; képviseli: Szekrényi Péter ügyvezető
Vállalatirányítási szoftver, ügyviteli rendszer support Természetes személy vásárlók Számlázási adatok: név, lakcím, vásárolt termék, ár
ITL Audit Hungary Kft.
Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81. 4. emelet; adószám: 22978473-2-41; képviseli: Szeles Dóra
Könyvvizsgáló Természetes személy vásárlók Számlázási adatok: név, lakcím, vásárolt termék, ár
COMBOSOFT Informatikai Kft.
Cg. 20-09-075685; székhely: 8315 Gyenesdiás, Eperjes köz 17.; adószám: 13282314-2-20; képviseli: Pintér Attila ügyvezető
Pénzügyi, számviteli, eszközgazdálkodási szoftver Természetes személy vásárlók Számlázási adatok: név, lakcím, vásárolt termék, ár
Express One Hungary Kft.
Cg. 01-09-980899; székhely: 1239 Budapest, Eirópa u. 12.; adószám: 13947109-2-43; képviseli: Pesztericz Péter ügyvezető
Futárszolgálat Természetes személy vásárlók Név
Telefonszám
Szállítási cím
Vásárolt termék
Fizetett ár
SPRINTER Futárszolgálat Kft.
Cg. 01-09-660447; székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 39.; adószám: 12263840-2-43; képviseli: Radics Rita és Zsetnyai László ügyvezetők
Futárszolgálat Természetes személy vásárlók Név
Telefonszám
Szállítási cím
Vásárolt termék
Fizetett ár
GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Cg. 13-09-111755; székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; adószám: 12369410-2-44; képviseli: Back, Rico Ralph Hermann ügyvezető
Futárszolgálat Természetes személy vásárlók Név
Telefonszám
Szállítási cím
Vásárolt termék
Fizetett ár
AD DESIGN SOLUTIONS Kft.
Cg. 09-09-019566; székhely: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 40. 5. em. 40.; adószám: 22918077-2-09; képviseli: Takács Anita ügyvezető
Online marketing szolgáltatás, honlap üzemeltetés Honlap látogatók Honlapot meglátogatókról automatikusan gyűjtött adatok
Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California 94043, USA
Google analytics Honlap látogatók Honlapot meglátogatókról automatikusan gyűjtött adatok
Microsoft Corporation
One Microsoft Way Redmond, Washington 98052
Microsoft Office 365 felhőszolgáltatás Microsoft 365 rendszerben tárolt dokumentumokban lévő személyek Microsoft 365 rendszerben tárolt valamennyi adata
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
Georgia 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, Georgia 30308
MailChimp hírlevél küldő rendszer Hírlevél címzettjei Név
E-mail cím

10. A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás:

Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az USA székhelyű Google, LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043; USA), Microsoft Corporation (One Microsoft Way Redmond, Washington 98052) és a The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA) szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozatában és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

11. Ki a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

12. Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

12.1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Közös adatkezelők ennek megfelelően nyújtanak tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

A Közös adatkezelők nevében a Vitamin Zászlóshajó Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Közös adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a Közös adatkezelők nevében a Vitaminfutár Kft. tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

12.2. Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Közös adatkezelőktől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Szolgáltató közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Közös adatkezelők az érintett rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért a Közös adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

12.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Közös adatkezelők kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

12.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Közös adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Szolgáltató gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
e) a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha a Közös adatkezelők nyilvánosságra hozták a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszik az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassák az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

12.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Közös adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Közös adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Közös adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Közös adatkezelők előzetesen tájékoztatják az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

12.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Közös adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Közös adatkezelők tájékoztatják e címzettekről.

12.7. Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Közös adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Közös adatkezelők akadályoznák, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a Közös adatkezelők és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.

(3) A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

12.8. A tiltakozáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Közös adatkezelők nem kezelik tovább, kivéve, ha bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

12.8.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: [email protected]).

12.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

12.10. A Szolgáltatóval vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2) A Közös adatkezelőkkel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Közös adatkezelők bármelyike vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

13. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

A Szolgáltatók adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak személyes adatokat megismerni.

A személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a hozzánk beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az adatok biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

 • Az IT infrastruktúra adatbiztonságára vonatkozó részletes és minden releváns részletre kiterjedő, adatbiztonsági és információbiztonsági előírásokat is tartalmazó belső szabályzatokkal rendelkezünk.
 • A személyes adatokat megbízható szerverszolgáltatónál elhelyezett bérelt szervereinken tároljuk. Szigorú biztonsági eljárásokkal biztosítjuk, hogy illetéktelen személyek a rendszerhez fizikailag ne tudjanak hozzáférni.
 • Az adattárolók zárható, klimatizált helyiségekben kerültek elhelyezésre.
 • Az adatvesztés minimalizálása érdeképen adataink biztonsági mentéséről rendszeresen gondoskodunk.
 • A szerverekhez való hozzáférés a belső informatikai hálózaton csak felhasználói név és jelszóval történő azonosítás után lehetséges. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.
 • A hálózati erőforrások használata a felhasználók számára szabályozott, korlátozott, azonosításhoz kötött.
 • Az irodai munkaállomások is csak megfelelő felhasználói név és jelszó ismeretével válnak hozzáférhetővé. Idegen adathordozó használata kizárólag automatikus vírus- és kártevő szűrés követően lehetséges.
 • A Szolgáltató valamennyi rendszerének, rendszerelemének védelmét a kártékony szoftverekkel szemben folyamatosan biztosítjuk.
 • A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.
 • Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

Adatbiztonság a kommunikációban

 • Levelezési rendszerünk esetében több lépcsős védelmi rendszer került kialakításra kliens és szerver oldalon egyaránt. A rendszerhez az anonim hozzáférés nincs engedélyezve. Csak egyértelműen beazonosított személy számára lehetséges elektronikus üzenet küldése.
 • Elektronikus üzenet fogadása során mail szűrő rendszert használunk és rendszerünk vizsgálja a küldő eredetét, azonosíthatóságát.
 • Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen behatolás, a módosítás, valamint a beékelődés előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.
 • Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.
 • Hálózatunkhoz távolról történő csatlakozás esetében többszintű azonosítás szükséges.
 • A telephelyen működő vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás szigorúan szabályozott, csak hitelesítő kulccsal rendelkező, rendszerünkön már korábban azonosított eszköz számára lehetséges.

Adatbiztonság iratkezelés során

 • Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Részletes és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadására vonatkozóan.

Fizikai adatbiztonság

 • A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan.
 • A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.
 • Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

14. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

Verziószám: v1.5

1. sz. melléklet

A Dr. Lenkei Egészségkultúra Szerződéses Partnereinek listája

Cégnév Székhely
“ALPHA-DENT HIGIÉNIA” Kft. 7700 Mohács, Táncsics Mihály utca 11.
“FITOKER” B. T. 2660 Balassagyarmat, Honti út 2/A
“MENTHA” BT. 2890 Tata, Bacsó Béla utca 26.
“MISKOLCZI D + G” Bt. 2060 Bicske, Szent István u. 14.
“SZARVAS GYÓGYSZERTÁR” BT. 5540 Szarvas, Eötvös u. 44.
“SZENT MÁRK” GYÓGYSZERTÁR BT. 2852 Kecskéd Fő u. 12.
“UNIOPHAR” Bt. 6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/A
AJ-TREND Kft. 9400 Sopron, Mátyás király utca 7.
AKTL Kft. 6400 Kiskunhalas, Csap utca 15.
Balaton Judit e.v. 6300 Kalocsa, Tompori P. utca 29.
Balog János e.v. 4164 Bakonszeg, Hunyadi utca 52.
Balog-Szabó Imre e.v. 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 15. FS em. 2 ajtó
BAUMTRADE KFT. 7150 Bonyhád, Vasvári Pál utca 2.
Berek Patika Kft. 5300 Karcag, Kiss Antal utca 3.
BIJÓ KUCKÓ Kft. 7100 Szekszárd, Kőrösi Csoma Sándor utca 18. IV. em. 15.
BioCode Kft. 2096 Üröm, Petőfi utca 20/A
BIO-SYSTEAM BT. 4400 Nyíregyháza, Újszőlő u. 104.
Bujdosó Zsuzsanna e.v. 5000 Szolnok, Móra Ferenc út 13. 4 em. 4 ajtó
CellClean Kft. 8100 Várpalota, Tomori köz 10.
Central-Pharma Bt. 6640 Csongrád, Fő u. 2-4.
Deli Balázs e.v. 3348 Szilvásvárad, Vasút utca 17.
Éder Katalin e.v. 8900 Zalaegerszeg, Damjanich János utca 8.
Farkas Sándorné e.v. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 2.
GAREX-2000 KFT. 3200 Gyöngyös, Arany J. u. 9.
GAZDAGRÉTI Patika Kft. 1118 Budapest, Gazdagréti tér 6.
GDLL Alma Kft. 1061 Budapest, Király utca 12.
HB MESTER EURO Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi utca 20.
HELIBET-VITÁL Kft. 8556 Pápateszér, Arany János utca 2.
HERBAKER Kft. 4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 8-10.
IMPROKER Bt. 9700 Szombathely, Thököly u. 13.
Jakab Erika e.v. 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő utca 18.
Jozó Tamás e.v. 8693 Lengyeltóti, Kert utca 28.
Kelet Kincse Kft. 2890 Tata, Dob utca 7.
KERSI Patika Bt. 2500 Esztergom, Kossuth u. 41.
Kígyó-Patika-90. Bt. 4200 Hajdúszoboszló, Luther u. 4.
KonzumBio Kft. 2800 Tatabánya, Dózsa György út 10.
Kovács Dénes e.v. 6500 Baja, Kápolna utca 13. B. ép.
Kun Gyula e.v. 8400 Ajka, Szabadság tér 20. 1 em. 35 ajtó
Lisztes-Szerencsés Kft. 2519 Piliscsév, Béke utca 78.
LOYDIUM Kft. 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 24.
M.L.ZS. Bt. 7624 Pécs, Alkotmány utca 75. 1. ép. földszint 35.
MADIBE-EÜ Kft. 6760 Kistelek, Kossuth utca 31.
MAGIC ELIXIR Kft. 7570 Barcs, Séta tér 4. földszint 10/2.
Magyar János e.v. 4374 Encsencs, Béke utca 2. B ép.
Mátyás Zoltán Józsefné e.v. 5600 Békéscsaba, Lencsési út 24. 1 em. 5 ajtó
Mentha Aquatica KFT. 7140 Bátaszék, Lajvér u. 48.
METRICAL Kft. 8330 Sümeg, Somoskert utca 2/7.
MSKB Alma Kft. 3555 Harsány, Tölgyfa utca 9.
Novák József e.v. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 66. 1 em. 2 ajtó
Oroszlán Gyógyszertár Bt. 2750 Nagykőrös, Tompa u 5.
OROSZ-PHARMA Gyógyszer-kiskereskedelmi Kft. 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 125. földszint 1.
ÖTÖS-GÉTÉ Bt. 2151 Fót, Eötvös Lóránd utca 15.
Ötvös Mihályné e.v. 6600 Szentes,  Arany János utca 2.
Pelikán-Med Kft. 9700 Szombathely, Benczúr Gy utca 38.
PHARMA-REHA BT. 4025 Debrecen, Nyugati u. 5-7.
PIMPINELLA Bt. 8360 Keszthely, Tapolcai út 34/B
PKS Alma Kft. 2330 Dunaharaszti, Turján utca 9.
POLIÉDER Bt. 7476 Kaposszerdahely, Kapoli Antal utca 24.
Prémium Vita Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 29. A. ép.
REFORM – ABLAK Kft. 8800 Nagykanizsa, Teleki utca 42.
SCHALLER Bt. 7130 Tolna, Kossuth L. utca 29.
SOLYMÁR GYÓGYSZERTÁR Kft. 2083 Solymár, Rákóczi utca 2.
Somogyi Sándorné e.v. 2440 Százhalombatta, József Attila utca 9/A.
Szabados Tibor e.v. 1096 Budapest, Haller utca 80. 8 em. 34 ajtó
Szalontai Ildikó e.v. 1222 Budapest, Héja utca 3.
SZARVAS Kft. 5100 Jászberény, Thököly utca 9.
Szauter Erzsébet e.v. 6440 Jánoshalma, Rákóczi Ferenc utca 2.
Százuj Krisztina e.v. 7800 Siklós, Felszabadulás utca 69.
Szedmák Jánosné e.v. 6200 Kiskőrös, Nap utca 2.
Szegedi Pálma e.v. 2330 Dunaharaszti, Fő út 21.
SZEK Alma Kft. 1082 Budapest, Futó utca 18. 2. em. 13.
SZEZÁM 64 BT. 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 75.
SZGD Alma Kft. 6726 Szeged, Csanádi utca 34
SZIVÁRVÁNYÚT Bt. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 47.
SZUPER-VADA Kft. 3525 Miskolc, Dóczy József utca 30. C. ép. 3. em. 3.
Természet Patikája ’95 Bt. 2800 Tatabánya, Dózsa György út 10.
Trics-Co Kft. 2045 Törökbálint, Kastély utca 1.
VALKO Patika Bt. 2114 Valkó, Rákóczi út 18.
Végh Lilla e.v. 2030 Érd, Technikus utca 88.
Veszter Kft. 1181 Budapest, Vándor Sándor utca 1.
X-Fit Kft. 2623 Kismaros, Vörösmarty M. út 21.
Zsigmond Ákos e.v. 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 83/B.